Učebny

Mechatronika

Učebna vznikla v rámci Projektu Okresní hospodářské komory Klatovy ve spolupráci s českým partnerem projektu Okresní hospodářskou komorou Domažlice a hlavním partnerem projektu Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH im Landkreis Cham. Učebna byla slavnostně otevřena 11. 11. 2011 u příležitosti Dne otevřených dveří . Učebna je vybavena CNC frézkou, CNC soustruhem a CNC drátořezem. Každý stroj má svůj řidicí systém. V učebně jsou k dispozici ještě tři nové počítače na tvorbu  programů. Učebnu využívají žáci kovooborů  nejen z naší školy ,ale  mohou ji využívat i žáci ZŠ, kteří dochází do naší školy v rámci programu "Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje" 
mechatronika_3
mechatronika_2
mechatronika_1

Učebna č. 85

učebna 85-1
Odborná učebna č. 85 je naší nejstarší počítačovou učebnou. Je v ní umístěno 16 žákovských stanic, které jsou přes schwitch propojeny do sítě. Stanicím slouží server, na kterém žáci sdílí společný diskový prostor. Na ten si žáci ukládají data a výsledky své práce. Vyučující má pak ucelený přehled o tom, jak žáci pracují. V učebně je učitelské pracoviště vybavené notebookem, dataprojektorem, centrálním ozvučením, stahovacím plátnem a zpětným projektorem. V učebně je nainstalován MS Office, Corel11, AlphaCAM, AutoCad2009, produkty Terasoftu. Učebna je využívána pro výuku uživatelské úrovně žáků, pro výuku jazyků, ale i pro odbornou výuku zejména kovooborů
učebna 85-4
učebna 85-3
učebna 85-2

Učebna č. 98

učebna 98-4
V odborné učebně je umístěno 20 žákovských stanic, které jsou přes schwitch propojeny do sítě. Stanicím slouží server z učebny 85, na kterém žáci sdílí společný disk, na nějž si ukládají data a výsledky své práce. V učebně je učitelské pracoviště vybavené notebookem, dataprojektorem. V učebně je nainstalován MS Office, Corel12. Učebna je využívána pro výuku uživatelské úrovně žáků, pro výuku jazyků i dalších předmětů.
učebna 98-3
učebna 98-2
učebna 98-1

Učebna č. 7

učebna č.7-2
Odborná učebna č. 7 je naší nejnovější počítačovou učebnou. Je v ní umístěno 10 žákovských stanic, které jsou přes schwitch propojeny do sítě. V učebně je učitelské pracoviště vybavené notebookem, dataprojektorem, centrálním ozvučením, interaktivní tabulí. Je zde umístěna velkoformátová plazmová televize a reciever. V učebně je nainstalován MS Office. Je využívána zejména pro výuku jazyků
učebna č.7-4
učebna č.7-3
učebna č.7-1

Učebna č. 94

učebna 94-1
Odborná učebna č. 94 je zařízena jako bar, ve kterém se žáci oborů kuchař, číšník učí stolničení. Učebna je využívána i pro výuku jazyků a odborných předmětů oborů kuchař, číšník. Pro svůj reprezentační vzhled se využívá ke konání ústních částí maturitních a závěrečných zkoušek a zároveň slouží i jako školící místnost. Každoročně v ní probíhají barmanské kurzy. 
učebna 94-4
učebna 94-3
učebna 94-2

Učebna č. 93

učebna 93-1
Odborná učebna č. 93 je zařízena jako cvičná kuchyně, která slouží žákům 1. a 2. ročníku oboru Gastronom pro cvičné práce a odborný výcvik, kurzy studené kuchyně, přípravu rautů, kroužku vaření, kurzům vaření pro veřejnost. Učebna je vybavena 8 pracovišti s  el. sporákem, troubou, veškerým kuchařským náčiním, lokálním osvětlením a výkonnou vzduchotechnikou. Na mytí nádobí slouží výkonná myčka, jejíž pracovní cyklus trvá pouze 3 minuty
učebna 93-4
učebna 93-3
učebna 93-2

Multimediální knihovna

knihovna.jpg1
Knihovna slouží jako žákovská i učitelská. Obsahuje celou řadu titulů současné i starší literatury. Z žákovské knihovny si žáci mohou zapůjčit knihu domů, mohou si ji v knihovně prohlédnout a podiskutovat o ní s ostatními spolužáky. V knihovně jsou umístěny čtyři počítače, které lze využít pro získávání informací o příslušné publikaci z celosvětové sítě. V knihovně probíhají také malé literární výstavky, které se setkávají u žáků s velkým ohlasem. Knihovna je otevřena denně o polední přestávce
knihovna.jpg3
knihovna.jpg2
knihovna

Místo poskytovaného vzdělávání KADEŘNICE

kadeřnictví
Žákyně oboru kadeřnice provádí svou odbornou praxi v kadeřnickém salónu, který se nachází ve vstupní hale naší školy. Děvčata se pod vedením učitelek odborného výcviku učí základům moderního kadeřnictví, používat moderní pomůcky, nástroje a přípravky. Salón je hojně navštěvován i veřejností, neboť poskytuje kvalitní služby za zajímavé ceny. 
kadeřnictví.jpg3
kadeřnictví.jpg2
kadeřnictví.jpg1

Místo poskytovaného vzdělávání KOSMETIČKA

kosmetička.jpg2
Odborná praktická výuka probíhá  v kosmetickém salónu, který je vybudován v prvním patře školy. Děvčata se pod vedením učitelek odborného výcviku učí základům moderní kosmetiky, používat moderní pomůcky, nástroje a přípravky. Salón je hojně navštěvován i veřejností, je vyhledáván mnoha zájemci z důvodu spolehlivých a zajímavých služeb se zajímavými cenami. 
kosmetička.jpg3
kosmetička.jpg1
kosmetička

Místo poskytovaného vzdělávání TRUHLÁŘI

truhlář
Žáci oboru truhlář absolvují svou odbornou praxi v truhlářské dílně nacházející se za budovou školy v areálu firem v ulici Prokopa Velikého 553. Dílna je rozdělena na ruční a strojní část. Zde žáci 1. ročníků absolvují praxi v dílně na ruční zpracování, učí se základním operacím (řezání, hoblování, čepování, lepení, broušení atd.) Ve vyšších ročnících pak pracují na strojním zařízení. Nejlepším z nich jsou svěřovány zakázky. Za kvalitní práci získávají odměnu
truhlář2
truhlář.jpg3
truhlář.jpg1

Místo poskytovaného vzdělávání KOVO

kovo.jpg2
Žáci oborů vzdělávání mechanik seřizovač a obráběč docházejí na odbornou praxi na pracoviště v Rohově ulici č. 232 a 233. V prvních ročnících se zaměřují na ruční opracování kovů. Od druhého ročníku přechází postupně na strojní obrábění (soustružení, frézování, atd.) Učí se pod vedením učitelů odborného výcviku základům programování v systému Sinumering a Heidenhein.
 
K tomuto účelu byla zřízena malá počítačová učebna obsahující příslušné programové vybavení a čtyři obráběcí CNC centra. Žáci 3. a 4. ročníků oboru mechanik seřizovač pak prochází praxí u firem v okolí Domažlic. Nejlepší žáci pracují na zakázkách, vykonávají produktivní práci, za kterou obdrží finanční odměnu. Zkouška z odborného výcviku je součástí závěrečné zkoušky u obráběčů a maturitní zkoušky u mechaniků seřizovačů
kovo.jpg3
kovo.jpg1
kovo

Školní jídelna

školní jídelna
Nově zrekonstruovaná školní jídelna poskytuje žákům i pracovníkům školy kvalitní obědy zpravidla ve dvou variantách. Jídelna je vybavena moderním sedacím a stolovým nábytkem a poskytuje příjemné prostředí. Bývá využívána i pro pedagogické rady, různé besedy, bankety a školení, kterých se účastní větší počet osob. 
školní jídelna.jpg3
školní jídelna.jpg2
školní jídelna.jpg1

Tělocvična

tělocvična
Po vytopení školy o letních prázdninách v roce 2010 byla tělocvična nákladně rekonstruována a vybavena zejména novou podlahou, na které je položeno sportovní lino GraboFlex. Byly pořízeny nové žíněnky, pingpongový stůl a gymnastický běhoun. Tělocvična byla opravena nákladem cca 350 000 Kč. Je využívána k  individuálním druhům sportu. Nelze v ní provozovat míčové hry
tělocvična2
tělocvična.jpg3
tělocvična.jpg1

Nová učebna fyziky

V rámci projektu Zavádění inovativních technických výukových modulů do odborného výcviku a přírodovědných předmětů, financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, byla nově otevřena učebna fyziky a odborných předmětů. Učebna je vybavena interaktivní tabulí, interaktivním dataprojektorem  a pomůckami pro výuku fyziky.
fyzika
fyzika.jpg1
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.