Přehled oborů
logo SOU1111
Čtyřleté obory vzdělávání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

23-45-L/01 Mechanik seřizovač    
65-41-L/01 Gastronomie  
 

Tříleté obory vzdělávání poskytující střední vzdělání s výučním listem

Dvouleté obory vzdělání pro absolventy tříletých oborů zakončené maturitní zkouškou
64-41-L/51 Podnikání
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.