Slavnostní předávání certifikátů účastníkům projektu „ Vzdělání překračující hranice – Grenzüberschreitende Beschulung „

30.4.2015 nedostávali žáci 4. ročníku SOU Domažlice pouze svá vysvědčení, ale 5 žáků oboru mechanik  seřizovač získalo na domažlické radnici , z rukou zástupců ze SRN, ředitelky školy, starosty města a pana senátora Jana Látky, i  CERTIFIKÁTY o úspěšném absolvování projektu podpořeného partnerskou školou Berufsschule Cham a IHK Cham a Regensburg. V rámci tohoto projektu se žáci učí odbornou němčinu, absolvují intenzivní kurz německého jazyka  v SRN. Navazuje odborná výuka – týden výuky v oboru pneumatika v Rodingu  a týden logo řízení v Chamu. Poté nastupují žáci do německých firem, aby si během 4 týdnů vyzkoušeli, ověřili a prohloubili nabyté vědomosti.

 Zájem o  účast v projektu a tedy i počty zúčastněných rok od roku stále roste.

Slavnostní předávání certifikátů účastníkům projektu „ Vzdělání překračující hranice – Grenzüberschreitende Beschulung „

DSC_0191
DSC_0205
DSC_0272
DSC_0276
DSC_0281
DSC_0282
DSC_0297
DSC_0313
DSC_0317
DSC_0320
DSC_0327
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.