Přednáška o extrémismu

Přednášky o extremismu proběhly ve třídách M3.S dne 27.4., v M2.S dne 6.5., v S2. dne 14.5. a ve třídě G2. proběhne dne 21.5. Během přednášky p. Brožová z Policie ČR v Domažlicích  vysvětlila základní pojmy a symboly, které se týkají extrémismu. Následovala diskuse o nich a upozornění,které z nich jsou zakázané.

111

Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.