Podnikání

Nástavbové studium oboru Podnikání

Absolventi všech učňovských oborů mohou na SOU Domažlice nastoupit do dvouletého vzdělávacího programu Podnikání, který je zakončen maturitou. Úplné středoškolské vzdělání tak zajistí studentům výhodu na pracovním trhu, nebo v oblasti jejich soukromého podnikání. Získat maturitu v oboru Podnikání má tyto výhody:
 
  • umožňuje zvládnutí podnikatelských aktivit v profesní oblasti už ukončeného učňovského oboru
  • založit a řídit vlastní firmu bude díky znalostem jednodušší
  • absolventům umožní zastávat funkce technicko-hospodářského charakteru
  • umožní uplatnění v obchodní sféře a při marketingových činnostech
  • aj.

Absolvent má výuční list a chce si dodělat maturitu? Dvouleté nástavbové studium na SOU Domažlice ho připraví do života

Získáním maturity v oboru Podnikání získají absolventi vědomosti, které využijí ve všech oblastech svého života. V praktické rovině si doplní vzdělání o:
  • znalosti z administrativně-ekonomických činností
  • účetnictví
  • jazykové znalosti
  • společenskovědní a matematické znalosti
  • porozumění informačním a komunikačním technologiím

Ke stažení

Učební plán

Zvyšte si kvalifikaci nástavbovým studiem.
Kontaktujte nás pro více informací

skola@soudom.cz
379 410 620
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.