Vítězství v soutěži programování SINUMERIK CUP 2015

První místo patří vítěznému týmu ve složení Dominik Toupal, Jiří Wuchterle a Rostislav Švec v soutěži partnerských škol Siemensu SINUMERIK CUP 2015. Vyhodnocení soutěže se konalo 22. a 23. října 2015 v Mohelnici. Žáci 4. ročníku oboru mechanik seřizovač převzali putovní pohár partnerských škol Siemens, který bude zdobit naši školu do dalšího ročníku. Soutěžní zadání nebylo jednoduché, součástka byla zadána v číslech a zkratkách. V čem byl náš tým lepší? V hodnocení Ing. Aleše Polzera, Ph.D. z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně v programování součástky si náš tým nejlépe pohrál se závitem, věnoval pozornost všem předepsaným tolerančním polím, vhodně volil přídavky na dokončovací obrábění, plánoval výrobu na 3 upnutí, plochy zápichů svědomitě hruboval a dokončoval. Toto vítězství nás těší o to více, že prostředky, kterými jsme naši školu vybavili z projektů EU a KÚ PK, jsou plnohodnotně využívány k výuce budoucích strojařů.

Foto

Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.