Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Projekt: Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji

Projekt

Leták šablony SS a VOS

1

V průběhu školního roku 2016/2017 byl připraven projekt Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem byla podepsána 8.1.2018

Celková částka činí 3.953.968,- Kč

                Prioritou a cílem projektu je dosáhnout co nejkvalitnějšího odborného vzdělávání a to jak vybaveností personální, tak i nabídkou nejmodernějšího vybavení strojírenských dílen odborných předmětů jako je robotika, hydraulika a pneumatika, a dále i nejnovějších technologií v oblasti truhlářské výroby a to i v rámci zájmového vzdělávání. Realizace projektu od 1. 1. 2018, ukončení 31. 12. 2020

 

1

V průběhu školního roku 2016/2017 byl připraven projekt Zkvalitnění výuky na SOU Domažlice, CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0008018. Žádost byla podána 6.9.2017.  Celková částka činí 1.405.194,- Kč.

            Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škole v dotazníkovém šetření vyvstaly jako nutné řešit – podpořit profesní vývoj pedagogů v oblasti inkluze, tandemové výuky, vzájemnou spolupráci a sdílení zkušeností mezi učiteli, zaměstnavateli a žáky. Novými metodami ve výuce je cílem zkvalitnit teorii i odborný výcvik. Cílem je také podpořit podnikavost žáků a jejich seberealizaci. Šablonou zaměřenou na doučování zabráníme předčasnému odchodu ze školy. Zahájení projektu 1.1.2018, ukončení 31.12.2020.

 

 

 

 

 

 

Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.