Informace k obnovení osobní přítomnosti žáků posledních ročníků
Informace k obnovení osobní přítomnosti žáků posledních ročníků
Název akce: Informace k obnovení osobní přítomnosti žáků posledních ročníků
Termín akce: 13. 5. 2020 až 29. 5. 2020
Více informací na: https://www.soudom.cz/files/konzultace/informace-k-obnoven-osobn-prtomnosti-lkz-poslednch-roatnkz.pdf
výroční zpráva, informace pro žáky, informace pro veřejnost, obecné informace

Informace k obnovení osobní přítomnosti žáků posledních ročníků


Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.