Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice
Domovská stránka > O nás > Prevence > Příznaky šikany

Příznaky šikany

 

Jak se šikanovaný žák může chovat ve škole:

* je o přestávkách sám, vychází mimo třídu

* vyhledává blízkost učitelů

* nemá v pořádku školní potřeby

* je nejistý, ustrašený, nechce vyjadřovat své názory

* kritika žáka, výtky, posměšky na jeho adresu

* často chybí z nejasných důvodů

 

Varovné signály pro rodiče:

* dítě nemá kamaráda, nepřichází za ním domů spolužáci

* nechce chodit do školy, odkládá odchod z domova

* ztrácí zájem o učení

* často hlásí ztrátu osobních věcí

* stěžuje si na bolest hlavy, břicha…

* poruchy spánku, neklidný spánek

* dítě žádá o peníze

Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01