Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice
Domovská stránka > O nás > Ekoškola > Školní rok 2013/2014 > Projektový den Den Země na SOU Domažlice

Projektový den Den Země na SOU Domažlice

22. dubna se na naší škole konal projektový den Den Země.

     Tentokrát jsme Den Země zaměřili na obnovitelné zdroje energie a žáci naší i stodské školy vyrazili do nedalekého Waldmünchenu, aby se s výrobou energie z obnovitelných zdrojů seznámili.

      Po vřelém uvítání starostou Waldmünchenu, zástupcem zemského rady, členy spolku Čerchov a koordinátorem Technické školy pro obnovitelnou energii ve Waldmünchenu, byli žáci rozděleni do čtyř skupin a každá skupina s pedagogy a studenty technické školy se vydala na místa se zpracováním různých zdrojů obnovitelné energie.

     Žáci navštívili a seznámili se s provozem elektrárny na biomasu a vodní elektrárny, v bioenergetické vesnici Schöferei viděli přeměnu biomasy na bioplyn a seznámili se s jeho dalším využitím jako zdrojem energie. V prostorách technické školy si vyslechli přednášku o obnovitelných zdrojích energie a na modelech tepelného čerpadla a fotovoltaického článku si mohli vyzkoušet, jak pracují.

      I když se exkurze zúčastnilo 144 žáků, díky jejich rozdělení do čtyř skupin a postupnému navštívení všech čtyř stanovišť, na kterých byli učitelky německého jazyka, mohli si žáci vše prohlédnout a byly zodpovězeny i jejich dotazy.

      A tak se všichni vraceli domů plni dojmů a nových poznatků.

 

4

Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01