Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice

Protidrogový vlak

K1.A - Marcela Drahonská, Ludmila Zieglerová

Protidrogový vlak byl názorná ukázka toho, o čem se obvykle jen mluví. Měli jsme možnost vidět věci jak jsou, a můžu říct nejen za sebe, ale i za celou svojí třídu, že takhle dopadnout nechceme. Tento vlak je rozhodně lepší, než nudné přednášky, které jsme všichni dřív absolvovali. Doufáme, že příští rok budeme mít možnost opět tento vlak navštívit.

K2.A - Jolana Fialová

V úterý 3.5. 2016 jsme vyrazily na prohlídku tvz. Revolution Train – protidrogového vlaku, který je unikátním projektem protidrogové prevence založeným na smyslovém prožitku. A prožitek to skutečně byl velmi silný. Během prohlídky vlaku jsme se staly účastníky příběhu skupiny mladých lidí, kteří se na vlastní kůži seznamují s drogami – počínaje cigaretami a tvrdými drogami konče.  Měly jsme možnost si velkou část příběhu přímo prožít, seznámit se s důsledky rozhodnutí, která aktéři příběhu učinili, byly jsme vtaženy do děje a hned ve vlaku měly příležitost si o jednotlivých situacích neformálně pohovořit a probrat možnosti hlavních postav. Přímo na místě jsme uvolněně diskutovaly o problematice závislostí i o zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí.

 

V tomto projektu se podařilo pojmout protidrogovou prevenci způsobem, který je pro děti a mládež velmi poutavý, protože je skutečně zapojí do děje a donutí přemýšlet o problematice, aniž by jim podsouval či vnucoval nějaké názory. Je unikátním nástrojem, který rozšiřuje dosavadní přístupy a metody primární protidrogové prevence. Multimediální mobilní vlaková souprava, která formou interaktivního přístupu umožňuje zcela nové pojetí primární prevence pro vybrané cílové skupiny - především děti a mládeže. Cílem je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů maximálně zapůsobit na osobnost návštěvníka vlaku a efektivním způsobem tak ovlivnit jeho pohled na legální a nelegální drogy.

                                                                                                                                                                            Jolana Fialová

Foto

Video

Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01