Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice
Domovská stránka > Veřejnost > Rekvalifikace > Rekvalifikace 2014

Rekvalifikace 2014

Rekvalifikační kurzy - další vzdělávání dospělých

SOU Domažlice i v roce 2014 realizovalo široké spektrum vzdělávacích programů v oblasti dalšího vzdělávání dospělých pro zaměstnavatele, úřady práce a širokou veřejnost.

Kurzy pro zaměstnavatele

V období od 20. 1. 2014 do 7. 5. 2014 uspořádalo SOU Domažlice kurz Obsluha CNC obráběcích strojů pro zaměstnance firmy Wuppermann Kovotechnika s. r. o. Holýšov. Vzdělávací program byl přizpůsoben konkrétním podmínkám a potřebám firmy. Celková hodinová dotace kurzu činila 215 hodin a z velké části byla zaměřena především na praktickou část výuky. 6 účastníků úspěšně zakončilo uvedený rekvalifikační kurz a obdrželo Osvědčení o účasti v akreditovaném kurzu, podle vyhlášky MŠMT č.176/2009 Sb.

Kurzy v rámci projektu UNIV 3

Nejvíce aktivit v oblasti dalšího vzdělávání opět probíhalo v rámci projektu UNIV 3 jehož realizátorem je Národní ústav pro vzdělávání. Střední odborné učiliště v Domažlicích je do projektu UNIV 3 (UNIV, UNIV 2) zapojeno dlouhodobě a to především v oblastech tvorby vzdělávacích programů a konkrétních zadání pro zkoušku, pilotního ověřování a hodnocení vzdělávacích programů a také v oblasti vzdělávání lektorů dalšího vzdělávání. Během roku 2014 probíhalo pilotní ověřování čtyř rekvalifikačních vzdělávacích programů pro profesní kvalifikace Kosmetička, Asistent kadeřníka, Dílenský montážník nábytku a Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku. Ke každé z těchto pilotáží bylo proškoleno pět pedagogických pracovníků pro pozice Hodnotitelů a Průvodců.

Kurz Kosmetička (69-030-M) byl realizován v termínu 10. 1. 2014 - 11. 4. 2014 s celkovou časovou dotací 300 hodin. Z původně 12 přihlášených zájemkyň o uvedenou profesní kvalifikaci jich u závěrečné zkoušky uspělo 9. 

Kurz Asistent kadeřníka (69–023-E) probíhal v období 14. 4. 2014 - 31. 5. 2014 s celkovým rozsahem 40 hodin výuky. Do kurzu bylo zapsáno 12 účastnic, z nichž 11 prokázalo potřebné znalosti a dovednosti uvedené profesní kvalifikace i u závěrečné zkoušky.

Kurz Dílenský montážník nábytku (33-020-H) byl zahájen 12. 4. 2014 a ukončen 21. 6. 2014. Celková hodinová dotace kurzu činila 100 hodin a do pilotního ověřování bylo zapojeno 9 účastníků. U závěrečných zkoušek prokázalo potřebné znalosti a dovednosti pro výkon uvedené profesní kvalifikace 8 účastníků.

Kurz Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku (33-017-H) proběhl v termínu 15. 9. 2014 – 18. 12. 2014. Do kurzu s celkovou časovou dotací 150 hodin se přihlásilo 12 zájemců. Z přihlášených zájemců kurz následně dokončilo 11 účastníků, kteří zároveň prokázali potřebné kompetence u závěrečné zkoušky.

Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01

lide40
Krásné prázdniny plné sluníčka a pohody vám přeje SOU Domažlice