Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice
Domovská stránka > Student > Schránka důvěry - výchovný poradce

Schránka důvěry

Zde se můžete svěřit se svým problémem výchovnému poradci - Ing. Zdenek Pitner
 
email:zdenek.pitner@soudom.cz
 
Schránka důvěry je umístěna v prostoru vstupu do šaten na pravé straně.
V případě problému neváhejte a svěřte se nám.
Řešení proběhne anonymní cestou.

Výchovný poradce

Mezi standartní činnosti výchovného poradce patří činnosti poradenské činnosti metodické a informační.

Poradenské činnosti:

- poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady

žáků - ve spolupráci s třídním učitelem

- spolupráce se školskými poradenskými zařízeními – poradna centrum

a SVP při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence

školy

- zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských

střediscích úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným

zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto

středisek

- vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoje vzdělávání vyžadují

zvláštní pozornost a přípravu návrhů na další péči o tyto žáky

- zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb

intervenčních činností pro žáky se spec.potřebami

- příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením v škole,

koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou

 

Metodické a informační činnosti:

- metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách integrace,

individuálních vzdělávacích plánů

- předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče

o žáky de speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům

školy

- poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských

zařízeních v regionu – o jejich zaměření a možnostech využívání jejich

služeb žákům a jejich zákonným zástupcům

- shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči

dalších poradenských zařízení

- spoluorganizování humanitárních akcí v rámci školy

- spolupráce s humanitárními organizacemi

 

Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01

lide40
Krásné prázdniny plné sluníčka a pohody vám přeje SOU Domažlice