Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice

Den země

 

Dne 21. dubna jsme si jako každý rok připomněli Den Země, který připadá na 22. dubna. Při této příležitosti vyrazilo několik tříd do Přírodního parku Zelenov a dvě třídy se šly podívat do sběrného dvora v Domažlicích.

Přírodní park Zelenov

Třídy M1., S1.T, K1.B, M2.K a M2.S vyrazily na Zelenovské rybníky. Po cyklostezce jsme dorazili až k hájence, kde na nás čekal p.Černý a seznámil nás s místním regionem. Žákům názorně demonstroval, jak se například vábí zvěř žijící v okolí Zelenova a Českého lesa. Přednáška byla prezentována po skupinách, ostatní třídy měly možnost si na rozdělaném ohništi opéct buřty a ohřát se, jelikož počasí nám příliš nepřálo.

Pedagogický dozor: Mgr. Lenka Schrödlová, Mgr. Alena Konopíková, Mgr. Martin Šíp,
Mgr. Václav Hruška, Ing. Jozef Krejza, Ing. Emil Šiška

Sběrný dvůr Domažlice

Žáci a žákyně 1. ročníků (M1.S a K1.A) společně se svými třídními učiteli Mgr. Irenou Krutinovou a Bc. Marcelou Drahonskou navštívili sběrný dvůr. Na místě pak žáci viděli i zjistili, co vše do sběrného dvora lze přivést a jak se třídí odpad.

Foto

Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01