Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice

Česko-německý grafický workshop

Ve čtvrtek 1. 6. 2017 se v areálu plzeňského DEPA 2015 uskutečnil česko-německý grafický workshop. Zúčastnili se jej vybraní žáci SOU Domažlice (třídy K1.A – němčináři a M2.K – kosmetičky) a žáci z partnerské školy v Neunburgu vorm Wald. DEPO 2015 je multifunkční kulturní areál zbudovaný v rámci projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 zaměřený na popularizaci a propagaci zejména moderního výtvarného umění. Zaměstnanci DEPA pro naše a německé žáky připravili celodenní pestrý program, během něhož si účastníci vyzkoušeli některé prvky užité grafiky: vytváření grafických efektů na plátně i na a papíře, práci s různými druhy barev a vzorů i techniku airbrushe. Díky pěknému počasí mohly výtvarné práce probíhat pod širým nebem v družné, přátelské atmosféře. Českou skupinu doprovázel dr. Martin Šíp, skupinu německých žáků pan Andreas Stark. Velký dík patří paní Lucii Tarabové, koordinátorce česko-německého centra Tandem, která zajistila hladký průběh celé akce.

Martin Šíp    

Foto 

 

Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01

lide40
Krásné prázdniny plné sluníčka a pohody vám přeje SOU Domažlice