Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice
Domovská stránka > O nás > Naše škola > Školní rok 2019-2020 > Únor > Návštěva vzdělávacího centra Kolping-Bildungswerk v Cham

Návštěva vzdělávacího centra Kolping-Bildungswerk v Cham

V úterý 11. 2. navštívili vybraní žáci SOU Domažlice oboru truhlář a kuchař-číšník vzdělávací centrum v Chamu, tzv. Kolping-Bildungswerk. Zdejší centrum nabízí svým žákům, ale i dospělým především pomoc při začleňování do společnosti či při uplatnění na pracovním trhu. Místní studenti si zde mohou vyzkoušet nejrůznější obory, jako je např. truhlář, kuchař, pečovatelka, sociální pracovník aj., nasbírat zkušenosti a rozhodnout se, jakou profesní dráhu si zvolí. Vzdělávání zde je rovněž propojeno s praktickým životem, důraz je kladen i na spolupráci s firmami. Naši učni se tak mohli seznámit nejen s odborným výcvikem v Chamu, ale i porovnat možnosti vzdělávání u nás a v zahraničí.

Cílem této návštěvy bylo především navázání vzájemné spolupráce, výměna zkušeností a rozvoj jazykových dovedností, neboť úkolem domažlických studentů bylo pracovat na daném úkolu se studenty německými. Truhláři a kuchaři utvořili proto dvě česko-německé skupiny. Tým truhlářů vyráběl stojánek na mobil a kuchaři připravili pro všechny účastníky typický německý oběd.

Studenti se dané výzvy zhostili opravdu výborně, i přes rozdílné mateřské jazyky dokázali funkčně spolupracovat. Po slavnostním obědě proběhlo vyhodnocení celého dne. Němečtí studenti spolu se svými pedagogy přijali i pozvání do Domažlic. Na návštěvu hostů z německého „Kolping-Bildungswerk“ se může střední odborné učiliště těšit 28. 2., kdy se studenti z Chamu zapojí do odborného výcviku u nás.

Za SOU Domažlice Mgr. Jana Bláhová

Návštěva vzdělávacího centra Kolping-Bildungswerk v Chamu

n1
n2
n3
n4
n5
n6
n7
Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01