Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice
Domovská stránka > Student > Maturitní zkoušky > Školní rok 2019-2020 > Školní seznam literárních děl - šk. rok 2019/2020

Školní seznam literárních děl - šk. rok 2019/2020

SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640

 

Školní seznam literárních děl - šk. rok 2019/2020

 

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce

Žák vybírá 20 literárních děl.

Světová a česká literatura do konce 18. století  -  min. 2 literární díla

Světová a česká literatura 19. století - min. 3 literární díla

Světová literatura 20. a 21. století - min. 4 literární díla

Česká literatura 20. a 21. století - min. 5 literárních děl

Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama.

Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.

Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01