Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice
Domovská stránka > Veřejnost > Projekt UNIV 3 > Slavnostní ukončení rekvalifikace - Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku

Slavnostní ukončení rekvalifikace - Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku

Dne 8. ledna 2015 proběhlo v prostorách SOU Domažlice setkání zaměstnanců školy a sociálních partnerů u příležitosti zakončení pilotního ověření rekvalifikačního programu pro profesní kvalifikaci Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku. Během setkání bylo předáno Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu 11 úspěšným absolventům z celého Plzeňského kraje. Rekvalifikační kurz v celkovém rozsahu 150 hodin byl pro účastníky zdarma díky podpoře projektu UNIV 3.

V rámci uvedeného projektu se SOU Domažlice dlouhodobě podílí na tvorbě a ověřování rekvalifikačních vzdělávacích programů pro široké spektrum profesních kvalifikací dle Národní soustavy kvalifikací. Například jen během loňského školního roku probíhalo pilotní ověřování vzdělávacích programů pro profesní kvalifikace Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H), Kosmetička (69-030-M), Asistent kadeřníka (69-023-E) a Dílenský montážník nábytku (33-020-H). Uvedených kurzů se mohli bezplatně zúčastnit všichni zájemci ve věkovém rozmezí 18 – 64 let s trvalým bydlištěm mimo Prahu, kteří již nejsou účastníky počátečního vzdělávání.

SOU Domažlice kromě své hlavní činnosti v oblasti počátečního vzdělávání neustále rozšiřuje i nabídku kurzů a programů pro další vzdělávání dospělých a stává se tak významným centrem celoživotního vzdělávání v regionu.

 

Zpracoval dne 9. 1. 2015               Ing. Pavel Richter

Slavnostní ukončení rekvalifikace - Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku

P1080850
P1080838 (2)
P1080830 (2)
Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01

lide40
Krásné prázdniny plné sluníčka a pohody vám přeje SOU Domažlice