Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice
Domovská stránka > O nás > Naše škola > Školní rok 2017/2018 > Říjen > SOU Domažlice na česko-německé konferenci

SOU Domažlice na česko-německé konferenci

Ve čtvrtek 5. října se v Bavorské Železné Rudě konal druhý ročník bavorsko-české konference Bayerisch-tschechischer Sprachgipfel (Bavorsko-český jazykový vrchol) zaměřené na přeshraniční školní, kulturní, umělecké a vědecké aktivity v Euroregionu Dunaj-Vltava. V pestrém programu konference se střídaly přednášky, pódiové diskuse a prezentace jednotlivých účastníků vkusně oddělené krátkými hudebními výstupy. Nedílnou součástí akce bylo také představení příkladů úspěšné mezinárodní přeshraniční spolupráce na různých typech škol (základních, středních i vysokých). Naše škola se mohla pochlubit propracovanou nabídkou česko-německých modulů, které nabízí již tradičně žákům oboru mechanik-seřizovač a nově též učňům oborů kuchař-číšník/gastronom, truhlář a elektromechanik z pobočné školy ve Stodě. SOU Domažlice na konferenci reprezentovali zástupce pro praktické vyučování Bc. Pavel Buršík a koordinátor dr. Martin Šíp; prezentace naší spolupráce proběhla na stánku partnerské učňovské školy v Chamu, kterou zde zastupoval ředitel školy, pan Siegfried Zistler, a koordinátor česko-německé spolupráce Rainer Nusko s chotí Ludmilou.

Martin Šíp

SOU Domažlice na česko-německé konferenci

1
2
3
4
5
Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01