Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice

Kovo Junior

 
Dne 23.2.17 se konala na naší škole soutěž Kovo junior - Mechanik seřizovač v programování v systému Haindehain a Siemens.
Soutěže se účastnily tři střední školy z našeho kraje. SŠ Rokycany, SPŠ strojní a SOŠ prof. Švejcara Plzeň a naše škola. V systému Haindenhain zvítězil David Pšenák SOU Domažlice na 2 a 3 místo obsadili Michal Straka a Jan Kabourek ze SŠ Rokycany
V systému Siemens zvítězil David Dufek SOU Domažlice
 
 
Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01