Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice
Domovská stránka > O nás > EVVO > Školní rok 2013/2014 > Střední odborné učiliště Domažlice se zapojilo do mezinárodního programu Ekoškola

Střední odborné učiliště Domažlice se zapojilo do mezinárodního programu Ekoškola

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

Žáci a učitelé spolu aktivně spolupracují a velká část zodpovědnosti je ponechána žákům. Žáci jsou povzbuzováni enersolve své aktivní roli a jsou vedeni k odpovědnosti za svoje jednání. Ze školy se stává něco víc než jen kamenná budova, kam si chodí žáci pro informace. Stává se z ní centrum, které stahuje pozornost rodičů, okolí a nutí tak uvažovat o světě a o tom, jakou odpovědnost máme za místo, kde žijeme, ale také za místa, která jsou tisíce kilometrů vzdálená.

 Postup práce je určen 7 kroky, které školu a její Ekotým provedou celým programem a zaručí naplnění kriterií pro získání mezinárodního ocenění Ekoškola. Program Ekoškola neprobíhá pouze v České republice, ale také  v dalších 52 zemích světa a celosvětově se ho účastní přes 25 000 škol. Jeho mezinárodním koordinátorem je nezisková organizace FEE (Foundation for Environmental Education).  

 5

 

 

Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01