Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice
Domovská stránka > Přehled oborů > Strojní mechanik

Stojní mechanik

23 - 51 - H/01 Strojní mechanik

Absolvent zná základní odvětví oboru, na který se připravuje. Je připraven pro vykonávání řemeslné práce. Jeho řemeslné dovednosti jsou podloženy základními odbornými znalostmi. Má základní vědomosti o kovech a dalších používaných materiálech. Vhodně uskladňuje materiály, součásti a výrobky. Zná výrobní zařízení, umí je ovládat, seřizovat a udržovat. Zná základy odborného kreslení výrobků a čtení výkresů, používání norem. Obrábí a sestavuje jednoduché součásti a výrobky, provádí údržbu strojů.

 

Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01

lide40
Krásné prázdniny plné sluníčka a pohody vám přeje SOU Domažlice