Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice

Školení od firmy Dusy

Dne 4. dubna 2017 se konalo školení od firmy Dusy ve školícím centru fa. Vokapo Vorlíčkovi v Plzeň. 17. studentů 1. a 2. ročníku byli seznámeni s produkty této firmy. Technolog firmy Dusy - paní Zdena Medková studentům předvedla nové technologické postupy barvení a melírování vlasů a dámské módní střihy. Studenti si pak mohli vyzkoušet na svých modelech nové technologie na barvení a melírování vlasů. Všichni zúčastnění na závěr odpovídali na otázky, kde získali malé dárky. Obchodní zástupce fa. Vokapo Vorlíčkovi paní Zdena Kohoutová pochválila studenty za vzorný přístup ke školení a snahu o získání co nejvíce informací a zkušeností.
Foto
Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01