Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice
Domovská stránka > O nás > Naše škola > Školní rok 2015/2016 > Květen > Svatodušní svátky v Bad Kötzting

Svatodušní svátky v Bad Kötzting

Ve dnech 14. -16. května jsem se na pozvání starosty města Bad Kötzting, kde se nachází jedna z odloučených poboček naší partnerské školy Werner von Siemens Schule, zúčastnil letničkových /svatodušních/ oslav, které jsem do té doby znal jen z vyprávění a z publikací.

Německý výraz pro svatodušní svátky, zvané též letničky, které jsou jedním z nejuznávanějších křesťanských svátku, a to nejen v Německu, je "Pfingsten". Svatodušní pondělí je státním svátkem nejen v Německu, ale též Rakousku, Lucembursku, ale i jinde. U nás, v ČR, se svatodušní svátky /letničky/ stále dodržují v některých moravských lokalitách v podobě tzv. jízdy králů. 

Nejdůležitější součástí letničkových oslav v Bad Kötzting je tradiční pondělní svatodušní jízda /německy "Pfingstritt“/. Koňské procesí čítá okolo 900 jezdců na slavnostně ozdobených koních mířících z Bad Kötzting do kostela v 7 km vzdáleném Steinbühlu. Během této jízdy, která se řadí mezi jednu z největších koňských jízd Evropy, je orodováno za dobrou úrodu, probíhají modlitby za koně, dobytek. Po návratu ze Steinbühlu zpět do Bad Kötzting jsou v závěru jízdy  slavnostně oceňováni dlouholetí jezdci.  

Samotné ulice, kde se koná průvod koní, jsou ozdobeny zelenými březovými větvemi, aby zkrášlily koním, jezdcům i svatebnímu páru cestu.  

Celá vskutku monstrózní svatodušní akce je koordinována několika institucemi. Hlavním organizátorem je v současnosti vedení města Bad Kötzting společně s radou města a komisí vytvořenou k tomuto účelu. Velice důležité je, že vše musí probíhat v součinnosti s místní katolickou farností.

Neméně důležitou součástí letničkových  slavností je veřejná svatodušní svatba, jejíž oslava pokračuje ještě i v následující den, tj. na svatodušní úterý. Každoročně vedení radnice vybírá vhodného kandidáta na roli ženicha. Každý kandidát musí být katolíkem. Po nelehkém výběru sepisují seznam šesti kandidátů, a pod čarou ještě dalších šest náhradníků. Po posouzení návrhu rada města Bad Kötzting předá tuto listinu místnímu katolickému faráři, který má poslední a rozhodující slovo. Ze seznamu vybere jednoho. Ten si vybírá nevěstu s doprovodem. Podmínky výběru nevěsty se podobají kritériím výběru ženicha. Veřejnost Bad Kötzting je důkladně seznamována prostřednictvím místních novin s životopisem svatebčanů, kde jsou představovány jejich rodiče, záliby, atd. O svatebčanech se vedou záznamy. Fotografie bývalých svatodušních svatebních párů jsou vystavovány ve výkladních skříních mnoha obchodů v centru města. 

Pravidelně každý rok na svatodušní pondělí po 17. hodině je možné spatřit svatební průvod, tvořený zástupci spolků, dětským doprovodem vybraným nevěstou a veřejností. Ten  je již očekáván starostou města Bad Kötzting u staré radnice. Každý pozorovatel bezesporu musí obdivovat krásu nevěsty v bílých svatebních šatech. Starosta pogratuluje svatebčanům a připije si s nimi vínem za přítomnosti  ze všech stran přihlížejícího davu.  

Jsem opravdu velice rád, že jsem se mohl této akce zúčastnit. Domů jsem odjížděl s mnoha nezapomenutelnými zážitky. Během mého pobytu jsem měl tu čest několikrát pohovořit s panem starostou, osobně mu poděkovat za pozvání na tuto velkolepou a jedinečnou akci a též mu vyřídit mnoho pozdravů od ředitelky naší školy Mgr. Zd. Buršíkové. Panu starostovi jsem předal  dárek – talíř s vyobrazenou částí města Stod.

Škoda, že tento rok bylo o svatodušních svátcích chladné a deštivé počasí. 

Když jsem hovořil s místními občany a každoročními návštěvníky těchto slavností, všichni svorně říkali, že tak špatné chladné a deštivé počasí v posledních létech opravdu ještě nepamatují. Ale na velkoleposti těchto oslav to rozhodně neubralo. 

Byl bych velice potěšen, kdyby můj příspěvek - přiblížení této mnohaleté tradice v Basd Kötzting motivovalo čtenáře v budoucnu k návštěvě těchto jedinečných slavností - aby se na vlastní oči mohli přesvědčit o unikátnosti této mimořádné tradice. 

Jsem si jist tím, že by účast žáků naší školy na těchto slavnostech v příštím školním roce, případně i v dalších školních létech, byla pro ně též nezapomenutelným zážitkem a velikým přínosem.

 

Mgr. Jan Königsmark

Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01