Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice
Domovská stránka > Úřední deska

Úřední deska

logo SOU1111

ŠKOLNÍ ŘÁD

Zveřejňování informací

( Sbírka zákonů č.106 ze dne 11. května 1999 - Zákon o svobodném přístupu k informacím. )

§ 5 odst.1

a.      důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost,

b.      popis své organizační struktury, místo a způsob, jak získávat příslušné informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí,

c.      místo lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech, a název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat,

d.      postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat,

e.      přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy k nahlédnutí,

f.        sazebník úhrad za poskytování informací,

g.      výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací.

Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01