Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice

Úspěšní truhláři

Žáci SOU v Domažlicích se každoročně zúčastňují několika soutěží oboru truhlář v rámci Plzeňského kraje. Umožňuje to jednak porovnání výsledků se školami podobného typu, cennou výměnu zkušeností v rámci oboru a v neposlední řadě i určitou možnost zkvalitnění výuky a zvýšení povědomí o tomto oboru.

Začátkem září byla vyhodnocena soutěž Zlaté české ručičky,vyhlašovaná Českomoravskou konfederací odborových svazů. Do ní zaslali svoje výrobky žáci oboru truhlář- Tomáš Hruška a Miroslav Mušálek ze třídy S3.T. V kategorii Hlavolam- stavebnice zvítězil Tomáš Hruška a získal titul. V kategorii Pevná hračka vybojoval první místo Miroslav Mušálek. V kategorii kolektivů bylo družstvo SOU Domažlice celkově třetí nejlepší jak v teoretické části, tak i v praktické části soutěže.

Jejich úspěch je o to cennější, že se jim podařilo obhájit titul Zlaté české ručičky z loňského roku, který získali jejich starší spolužáci Zdeněk Staš a Adam Přibáň. Oběma úspěšným žákům blahopřejeme a věříme, že další úspěchy na sebe nenechají dlouho čekat.

IVAN NIKL

Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01