Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice

Videa

Představení školy SOU Domažlice

Škola základ života SOU Domažlice

Ostatní zajímavá videa spojená se studiem najdete na:

Naše amatérská videa

Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01

lide40
Krásné prázdniny plné sluníčka a pohody vám přeje SOU Domažlice