Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice
Domovská stránka > Úřední deska > Výroční zprávy

Výroční zprávy a zprávy o činnosti školy

Výsledky voleb 21

 

Uzavřené partnerství mezi Středním odborným učilištěm Domažlice a firmou Siemens

1

Mgr. Zdeňka Buršíková, ředitelka Středního odborného učiliště Domažlice přebírá z rukou Ing. Jiřího Karase, ředitele obchodního úseku Siemens, certifikát „Certifikovaný partner pro CNC školení“.

2

3

Ing. Miroslav Šimáček přejímá certifikát „Lektor školícího centra“ z rukou Ing. Evy Klocové, vpravo Ing. Jiří Karas

 

Hejtman Plzeňského kraje přijal Tomáše Ježka z domažlického učiliště

4

Mgr. Bohuslav Borovanský, Tomáš Ježek, Milan Chovanec, Jaroslav Bauer, Mgr. Zdeňka Buršíková, Václav Vrána

 

Radek Chlubna přebírá z rukou viceprezidenta Zdeňka Somra „Osvědčení HK ČR“

5

Osvědčení, které každoročně uděluje HK ČR, největší zástupce podnikatelů v zemi, napomáhá oceněným absolventům nejen na trhu práce, ale i v jejich dalším profesním rozvoji. Střední odborné učiliště Domažlice toto ocenění získalo již druhým rokem. V loňském školním roce ho získal rovněž absolvent tříletého oboru vzdělání truhlář Lukáš Heinrich, který v tomto školním roce úspěšně vykonal maturitní zkoušku nástavbového studia Podnikání.

 

Projekt „Program podpory odborných praxí“ zprostředkovaný Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže TANDEM

 

6

Přivítání českých studentů ředitelkou Berufsschule Cham

13.2. – 2.3. 2012: 3-týdenní odborná praxe 5 studentů SOU Domažlice oboru mechanik-seřizovač v německých firmách

 

Vyhlášení výsledků soutěže KOVO  JUNIOR 2013 pořádané na SOU Domažlice

7

 

Ing. Ladislav Vítek, 1.místo Rostislav Bek, 2.místo Jakub Pavlíček, 3. místo Pavel Havlíček z SOU Domažlice v oboru mechanik seřizovač

8

 

 

 

Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01

lide40
Krásné prázdniny plné sluníčka a pohody vám přeje SOU Domažlice