Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice

Září 2013

Corny

 

Výuka ekologie zahájena!


DSC_1609 

   Dne 22.9.2013 odstartoval pilotní projekt:              Ekologické vzdělávání žáků z SOU Domažlice. 18 žáků 1. ročníku oboru obráběč kovů přivítal v Technické škole ve Waldmünchenu, která patří pod Berufsschule Cham, zastupující ředitel pan Siegfried Zistler. Žáky přišel pozdravit i zemský rada pan Franz Löffler. Ten zdůraznil důležitost tohoto projektu a souvislost mezi otevřeným pracovním trhem a společným vzděláváním. Na zahájení byl přítomen starosta města Waldmünchen, pan Markus Ackermann a starosta Rötzu, pan Ludwig Reger. Za Akční spolek Čerchov přijela paní Ines Niedziella, přítomen byl ikoordinátor Technické školy ve Waldmünchenu pan Ludwig Wenzel a pan Manfred Bräuer.

Z české strany se tohoto zahájení účastnila ředitelka SOU Domažlice, paní Zdeňka Buršíková a její zástupkyně, paní Petra Váchalová. Ředitelka žákům popřála získání mnoho užitečných jak teoretických, tak praktických poznatků a zmínila význam výuky ekologie v našem příhraničním regionu a také možnosti využití poznatků z tohoto semináře v mnoha vyučovaných předmětech, neboť člověk a životní prostředí je jedno z průřezových témat vzdělávacího programu školy.

Seminář zahájil přednáškou o zásobách energie pan Thomas Rampf. O Slunci, jako o zdroji energie přednášel pan Volker Lankes. Součástí jeho vstupu byla i praktická ukázka fungování fotovoltanických článků. Třetí část semináře byla věnována biomase – jako zdroji energie. Pan Josef Haller žákům vysvětlil, co je to biomasa, jaké druhy existují a jak je možné využít bioplyn. Následně si žáci mohli sami prohlédnout bioplynku v energetické vesnici Schäferei. Přednášky tlumočila paní Martina Beberová, učitelka němčiny v SOU Domažlice.

Tohoto semináře se účastní všechny první ročníky z SOU Domažlice i Stodu, celkem. 170 žáků.


Více na  http://www.technikerschule-waldmuenchen.de/cz

Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01