Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice
Domovská stránka > O nás > Naše škola > Školní rok 2015/2016 > Září > Adaptační kurz Trhanov 2015

Adaptační kurz Trhanov 2015

Adaptační kurz – již potřetí

 

Ve dnech 21.-23. září 2015 se žáci naší školy zúčastnili adaptačního kurzu. Žáci 1. ročníku oboru truhlář, strojní mechanik, kuchař-číšník a obráběč kovů se soustředili na zámku v Trhanově. 

Cílem kurzu bylo ulehčit žákům nástup do nového kolektivu, seznámit se s novými spolužáky i třídními učiteli, rychleji se začlenit do kolektivu, navodit pozitivní klima třídy, posílit pocit zodpovědnosti vůči vlastní osobě i kolektivu.

Náplní kurzu byly seznamovací hry, komunikační aktivity, kolektivní hry zaměřené na spolupráci, vytvoření pravidel pro komunikaci ve třídě.

Pod vedením třídních učitelů  J. Baara, I. Nikla, J. Šlaisové, výchovného poradce Z. Pitnera a metodika prevence  Š. Fišrové poznali žáci krásy Chodska – turistický pochod na Výhledy, Hrádek, Klenčí pod Čerchovem. Na přednášce si vyslechli historii trhanovského zámku a pověsti o Lomikarovi.

 

Foto -klikni zde

Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01