Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice
Domovská stránka > O nás > Naše škola > Školní rok 2015/2016 > Květen > Exkurze do Berufsschule Cham a firmy Stangl & Kulzer Roding

Exkurze do Berufsschule Cham a firmy Stangl & Kulzer Roding

Ve středu 4. 5. 2016 se třídy M2.S a K2.B spolu s vybranými žáky třídy M3.S zúčastnily exkurze do naší partnerské školy v Bavorsku – Berufsschule Cham – a strojírenské firmy Stangl & Kulzer se sídlem v Rodingu, která s SOU Domažlice dlouhodobě úzce spolupracuje. Program akce byl velmi pestrý – začal dopolední návštěvou v německé odborné škole, kde si naši žáci mohli prohlédnout moderně vybavené učebny a kde zhlédli krátkou prezentaci zaměřenou na perspektivy odborného vzdělávání v okrese Cham. Velký dík patří panu Siegfriedu Zistlerovi, řediteli Berufsschule Cham, který si pro českou návštěvu vyšetřil čas ve svém nabitém programu. Během dopoledne proběhla ještě návštěva firmy Stangl & Kulzer zaměřené na výrobu přesných součástek z kovu, které nacházejí uplatnění v automobilovém a leteckém průmyslu a také v medicíně. Naši žáci byli podrobně seznámeni s jednotlivými fázemi výroby od počátečního návrhu součástky na PC přes vlastní výrobu (s masivním využitím CNC obrábění) a dokončení až po závěrečnou expedici zákazníkovi. Vzhledem k tomu, že firma výrazně rozšiřuje svoji výrobu a má zájem o kvalifikovanou pracovní sílu, je možné, že mezi našimi učni již našla či v brzké době najde i budoucí spolupracovníky. Po vydatném obědě v hostinci d’Weiberwirtschaft v nedalekém Kalsingu následovala ještě prohlídka firmy Roding Automobile spřízněné s firmou Stangl & Kulzer, která se zabývá výrobou kompozitových součástek pro automobilový průmysl. Pomyslným vrcholem programu pak bezesporu byla prezentace supersportovního roadsteru, vyráběného v malých sériích v Rodingu, který snese srovnání s nejrychlejšími sportovnímu automobily světa a při jehož konstrukci byly ve velké míře využity kompozitní materiály. Podtrženo a sečteno: Program celého dne byl výborně naplánován i zrealizován, a tak nezbývá než poděkovat německé straně za to, že nám umožnila se takové akce zúčastnit.

 Za SOU Domažlice a Stod Katharina Svitak, Martin Šíp a Jan Königsmark

FOTO

 

 

 

Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01